Over deva’s, Maria Magdalena, elfen en mensen

communiceren met natuurwezens, in verbinding met je eigen natuur

Over deva’s, Maria Magdalena, elfen en mensen

Dit zijn alle facebook-stukjes van de laatste tijd. Voor wie geen facebook heeft en voor de veiligheid ook hier in de blog.

Regering?

Op wereldniveau regeert de allergrootste deva van de aarde over ons landschap en alles wat leeft, groeit en bloeit. Velen noemen haar ook Moeder Aarde, zij is een werkelijk groots en Goddelijk wezen, echt wel 500 meter lang en schitterend om te zien. Deze Moeder-deva heeft weer helpers voor elk continent. Deze continent-deva’s hebben weer helpers per land en deze weer per provincie. Ze volgen niet zozeer onze gegrafische indeling, maar eerder landschappelijke grenzen zoals bergen, meren, zeeen, rivieren, overgangen van zand- naar kleigrond etc. Moeder-deva doet haar taak ook niet alleen, ze heeft vele helpers waaronder 13 enorme wezens die van oorsprong van Andromeda komen. Deze Andromedaanse helpsters, ze voelen vrouwelijk, behoren tot het Rijk van de Hogere Elfen, maar ze lijken heel erg op Engelen. Ze zijn zeer edel, uiterst respectvol, gedragen zich echt koninklijk en voor hen telt elk levend wezen, elke korrel zand en elke oceaandruppel.

Vaak is indelen van wezens lastig, die indeling is dan eigenlijk alleen nuttig voor ons eigen menselijk begrip. Die werkelijke wezens hebben hun eigen Naam, die bekommeren zich niet om hoe wij hen noemen.

Ik denk dat we met veel minder menselijke wereld- en landleiders toe zouden kunnen. Ik heb daar persoonlijk ook altijd moeite mee, met mensen die zogenaamd boven me staan en over mij mogen besluiten, zeker als ze nogal merkwaardige beslissingen nemen niet in het belang van al het leven op aarde. Als ieder mens luistert naar ziijn/haar innerlijke stem, handelt naar het hart dan hebben we niemand nodig die voor ons beslissingen neemt. Dan gaat alles als vanzelf goed en in harmonie met het leven. Neem maar eens de tijd om naar de Natuur te luisteren en naar wie jij werkelijk zou willen laten regeren over onze planeet.

17 maart 2021, Margo Huggers

Readingen

Ineens is het wat drukker in mijn reading en healing werk. Dat is heel mooi, daar ben ik zeer dankbaar voor. Blijkbaar is het nu het moment dat mensen willen weten welke Zielenverbinding zij hebben met de natuur. Het is nodig dat te weten, er is honger naar die kennis. De natuur leeft, alles groeit, dat is een wonder, dat is magie. Het zijn de natuurwezens die stofjes transporteren, die de ene vorm omzetten in de andere, zodat alle levende wezens kunnen groeien. In mijn boek De Zevende kristalvrouw, https://boshyacint.nl/mijn-boek/ kun je daar meer over lezen. Er zijn natuurwezens buiten ons, die de planten, dieren, alles helpen groeien en er zijn ook natuurwezens in ons als deel van onze Ziel. Ik heb al veel hele lieve, leuke mooie elfen van diverse soorten mogen ontmoeten en ook aardwezens, goudwezens, lichtwezens, feeen, verpakt in menselijke jasjes. Het leuke is, dat ieder mens die bij mij komt, me weer informatie geeft die voor mij ook nieuw is. Een enorme verborgen wereld gaat open. Hoe lichter de aarde wordt, hoe meer Leven er komt en hoe meer de wens komt om weer samen te werken met die Wezens die weet hebben van levende processen. Blijkbaar had ik zelf ook een deurtje dicht gedaan voor het doen van readingen, door te denken ”Wie ben ik om iets over een ander te zeggen?” Ik keek ook op tegen mensen met een enorm grote praktijk, terwijl ik heel goed weet dat ik zeker wel mensen wil helpen, maar alles rustig aan met voldoende aandacht voor iedereen en voldoende rust en tijd over voor andere dingen, gewoon op mijn manier. Tijdens een reis met mijn ezel twee jaar geleden ben ik tijdens een rustpauze op een krachtplek afgedaald in de aarde en heb daar de Elfenkronieken ontvangen. Dat is een (onstoffelijk) boek met de geschiedenis en toekomst van alle natuurwezens, dus ook van de levens van alle op aarde in een menselijk jasje levende natuurwezens. Het zijn grootse elfen die me wakker hebben gepord: ”Jij hebt toch dat boek ontvangen, ga het ook lezen dan, je hulp is nu echt nodig !” https://boshyacint.nl/lichtberichtvandeelfen/Elk mens hier op aarde met een Zielendeel als natuurwezen heeft een hoofdstuk in die Elfenkronieken. Het is een grote eer dat ik dat boek mag lezen. Het boek was geheim en verborgen. Door in de Zielen van mensen te lezen komt het weer tot leven. En ik ben zeer benieuwd naar jouw bladzijde…🙏🥀https://boshyacint.nl/reading-en-healing/

Mens en elf tegelijk?

Wij als mens zijn mulitidimensionaal, dat is mijn uitgangspunt. Ik ben mens én ik ben elf. En ik ben nog meer, ik heb nog meer Zielsdelen, maar in dit verhaal spreek ik even over twee Zielsdelen als voorbeeld, anders wordt het te ingewikkeld om uit te leggen. Als jij je niet aangesproken voelt als zijnde een elf, dan kun je dat woord in dit bericht vervangen door een ander natuurwezen.

Dat ik mens ben en elf heb ik altijd al geweten, vanaf kind. Ik heb het alleen een periode weg moeten stoppen omdat hier ook heel veel mensen rondlopen zonder zulk weten of zulke herinneringen en dan ga je jezelf maar aanpassen aan het meest dominante en gangbare bewustzijn. Mensenbewustzijn is zwaarder dan elfenbewustzijn, daarom lijkt het dominanter.

We krijgen steeds meer licht op aarde, dagelijks verhoogt de frequentie, daardoor krijgt het lichtere bewustzijn steeds meer kans om aanwezig te zijn. Dat is verheugend. Daardoor krijgen steeds meer mensen herinneringen terug. We verlangen steeds meer naar een leven terug in de natuur, we willen weg gaan van menselijke vernietigende beschaving.

Het lichtere elfenbewustzijn is heel oud, puur en zuiver. Door mensengedoe, van mensen die hun oorsprong kwijt zijn, is het heel erg ondergesneeuwd geraakt, net zoals de oorspronkelijke natuur overdonderd en vernietigd is door menselijk handelen. Gelukkig zijn velen aan het wakker worden.

De elfen willen weer terugkomen en zich niet meer laten verpletteren door zwaarte, ze kloppen op mensendeurtjes om te vertellen dat ze er zijn, buiten onszelf en in onszelf. De elfen willen de aardse zwaarte doorstralen met licht. Met meer elfenaanwezigheid op aarde krijgen we meer vreugde, meer lichtheid, meer muziek, meer dans, meer kleur, meer harmonie, meer schoonheid, een betere omgang tussen mens en natuur en mens en dier.

Terwijl ons mensen-deel momenteel opgesloten zit, maakt ons elfen-deel een lichtoptocht door de wereld.

5 maart 2021

Eigenwaarde

Op de basisschool in een plaatsje in Noord-Limburg kregen we ongeveer 50 jaar geleden (oeps) af en toe les van een pastoor. Mijn vriendinnetje en ik, die vooraan in de klas moesten zitten omdat we de kleinste waren, vonden hem een griezel. Hij had een hele harde rauwe en hese stem. Van mijn ouders hoorde ik dat hij zonder microfoon gepreekt had in de kathedraal in Roermond bij de bisschop en dat hij daarom zo’n harde stem had. Van hem leerde we dit:

”Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts ”één woord en ik zal gezond worden”.

Ik had het lef om een vraag te stellen aan deze pastoor. Ik vroeg hem namelijk welk woord dat was, dat éne woord waarvan je gezond zou worden. Ik had werkelijk het idee als 7 jarige dat het een soort van geheim wachtwoord was. Als je dát zou weten….dan was je voor heel je leven gezond. Hij heeft me geen antwoord gegeven. De klasgenootjes moesten lachen.

In mijn ogen klopt er heel veel niet wat in de kerk geleerd wordt, er is heel veel omgekeerd en verdraaid, geschriften zijn zo veranderd dat je er nooit werkelijk verbinding mee kunt maken en dat je uit je eigen kracht blijft. Ik houd deze opmerking even bewust bij mezelf, misschien schop ik heilige huisjes in.

Nu is het volgens mij echt tijd om die gebeden aan te gaan passen. Alles zou herschreven mogen worden in een versie die meer waar is, een versie die klopt. Het zal heel veel werk zijn.

Bovenstaande gebedje zou ik graag zo vervangen:

Vader-Moeder God, ik ben het waard contact met jullie te maken. Het maakt niet uit hoeveel woorden we uitwisselen. Gezond zijn is mijn ware staat van zijn. Dank u wel.

26 feb 2021.

Scheppingswezens

Dat we als mensen steeds incarneren in een ander lichaam weten velen wel. Dat je ook als natuurwezen ingedaald kunt zijn in een menselijk lichaam is nog onbekender. Je moest eens weten wie hier allemaal rondloopt . Ook hebben velen van ons in eerdere levens op aarde geleefd als waterwezen, luchtwezen, elf, kabouter, vuurwezen en nog vele wezens meer. Sommigen hebben alle soorten elementenwezens zelf geleefd, dat is bijna niet te bevatten. Je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat wie nu geinteresseerd is in natuurwezens, er zelf ook eentje is. Het is nu de tijd dat we wakker worden en dat we nieuwsgierig worden wie we echt zijn. Want als je weet wie je nog meer bent dan alleen maar de mens in dit lichaam, dan kun je ook weten wat je hier komt doen en je taak uitvoeren.

Vanochtend was er een vrolijke dame bij me. Naast vrolijkheid had ze ook veel verdriet en lichamelijke klachten. Al gauw zag ik een kleine kabouter naast haar en die ging me van alles vertellen over zichzelf en over deze mevrouw. De kabouter kwam van oorsprong uit de bossen uit een ander land en was met deze vrouw meegereisd en al haar hele leven bij haar. De vrouw had ook een verleden als reusachtig groot steenwezen. Ze had lopen donderen als steenwezen, ze had met rotsblokken gegooid en daar waren levende wezens bij omgekomen (in gewone taal noemen we dit een lawine, die zomaar uit het niets kan ontstaan). Wow wat kwam er een energie vrij in deze vrouw nu ze beseft dat deze kracht nu nog in haar zit, dat ze wat haar dwars zit eruit mag donderen en ze weet nu heel goed dat ze deze kracht nu alleen ten goede zal gebruiken.

De kabouter liet me nog een diepere laag zien, de dame had ook meegebouwd aan de aarde, dus deel uitgemaakt van een groep Scheppingswezens die de bergen ontworpen hebben. Daar zeg je U tegen. Door dit te weten komt oneindige creatiekracht vrij.

Dank je wel mevrouw, kabouter, rotswezen, Scheppingswezen.

PS: readingen kunnen nu ook via video-bellen. Omdat ik een natuurwezen ben, komt er meer informatie naar boven als je life komt, dus life heeft mijn voorkeur.

https://boshyacint.nl/reading-en-healing/

Van een andere planeet

Vraag me niet om het uit te leggen of verklaren, dat kan ik niet. Ik zag een beeld dat nogal groots was en daarom deel ik het. Ik heb vroeger geleerd wat ik zie niet te delen, omdat anderen dat ook niet deden, omdat je wel deelde wat op tv was, maar niet wat je zelf zag. Ik besefte ook niet dat anderen niet zagen wat ik zie, ik dacht dat kan iedereen. Tot mensen mij gingen uitleggen dat visioenen hebben en beelden zien voor vele mensen nu niet bereikbaar is. Ik kan me geen voorstelling maken van een wereld zonder innerlijke werelden. Uiteindelijk zal iedereen zijn/haar innerlijke ogen openen, heb ik het idee en ieder dan op zijn eigen en unieke manier en als de wens er is. We zeggen ook wel eens als iemand ons niet begrijpt: ”Die komt van een andere planeet”. Ik denk dat dan ook werkelijk zo is.

Ik zag mijzelf als grote wit-lichtroze elf, héél groot, heel mooi. Ik vloog over de wereld, over onze aarde. Het ging allemaal heel snel, de aarde splitste in minstens 7 wereldbollen. Op de eerste wilde ik absoluut niet zijn, die ging bijna ten onder en was verrot. Er waren daar ook dieren die niet klopten, zoals een muis met een rattenkop, ik keek niet verder, te afschuwelijk. De tweede wereld was iets mooier, er was meer rust, meer natuur, meer diersoorten, die leek op onze huidige wereld zonder steden, leek op een wereld die zou bestaan als er geen menselijke bouwwerken zouden zijn. De derde was nog mooier, ijler ook. En zo ging het door…. de werelden werden steeds prachtiger, lichter, zonniger, ijler, de wezens groter, talrijker, gevarieerder, mooier, kleurrijker, vitaler.

Het voelt zo dat we mogen kiezen op welke van al die werelden we willen leven en dat we mogen groeien naar de mooiste en prachtigste die we wensen. Mooie reis allemaal!

Margo Huggers, 23 februari 2021

Poepscheppen met Maria Magdalena

Vanochtend was ik aan het poepscheppen in de ezelstal. Dat doe ik elke dag. Ineens was Maria Magdalena daar. Dat gebeurt wel vaker als ik bij mijn ezels ben. 2000 jaar geleden, toen ik de ezels verzorgde in de Esseense gemeenschap kwam ze ook vaak even bij de ezels kijken, vaak sóchtends vroeg voordat ze ging lesgeven of andere taken ging verrichten. Ze hield van de ezels, zoals ze van elk schepsel hield. Ze gaf ze een worteltje of een aai en hielp soms ook mee met stront scheppen.

Vaak hebben we het idee dat we verheven bezig moeten zijn om Lichtmeesters te ontmoeten, dat je in een witte zaal moet gaan zitten met een bos rozen in het midden en dat je dan alleen contact kunt krijgen als je al je shit achter je gelaten hebt, als je netjes met je handen in namaste gaat zitten wachten, als je in alle opzichten een voorbeeldig mens bent.

Ik denk vaak dat ik minder waard ben dan anderen met een zogenaamde spirituele praktijk. Ik vind het lastig om geld te vragen voor wat ik doe, het is zo gewoon voor me wat ik doe en ik ben vaak verontwaardigd over mezelf dat het me nog niet lukt uit de bijstand te zijn.

Vaak hoor ik ook een stem die zegt” kom op”, ” ga staan voor je eigenwaarde”, ”je hebt goud in handen met je eenvoudige wijsheid”

Maria Magdalena is ook een zeer eenvoudige vrouw, met een enorme dosis humor. Ik zie ons nog daar krom van het lachen in de stal omdat een van de ezels de kruiwagen met stront had omgegooid en we samen opnieuw moesten beginnen.

Ik steek maar even de draak met mezelf: vanaf heden strontschepsessie met MM 1000 euro.

Margo Huggers, 18 februari 2021

Schaal

Een schaal aan het maken voor een vrouw die meer magie in haar leven wil en meer contact wil maken met haar eigen magische natuur. Let op wat je vraagt, want je krijgt het.

Tijdens het drijven met de hamer vanmiddag moest ik denken aan de huidige strijd op onze planeet. Er is een groepje zwarte magiers die denkt ons allemaal te kunnen beheersen, ze veroorzaken veel angst voor ziektes, zaaien verdeeldheid, creeren armoede en nog veel meer ellende. We hoeven niet met hen mee te gaan. We mogen meer vertrouwen op de witte magiers in onszelf, de strijd is allang gedaan, zeggen zij, het Licht is sterker. Het is waar we zelf op willen focussen, wat wij willen geloven en in de wereld zetten.

13 februari

Zielinzichtsessie

Er was weer een wijze vrouw bij me voor een Zielinzicht-sessie of te wel een Zielenreis. Velen voelen nu de roep om te ervaren wie ze zelf zijn, ondanks alle tegenwerkingen van de wereld om ons heen om dat aan te gaan. Misschien juist wel precies andersom: door het duister om ons heen, wil je juist je eigen licht tegenkomen. Het is héél hard nodig nu.

Door steeds dieper af te dalen in het verleden kom je in zo’n sessie delen van jezelf tegen die je vergeten was, maar die nu weer ontmoet willen worden.

Deze vrouw kwam een wijze oervrouw tegen, die ze zelf eens was, meer dan 10.000 jaar geleden. En door deze ontmoeting heeft ze die wijsheid van die vrouw over het leven, over de natuur, over leven in stamverband, over hoe te leven en sterven op een natuurlijke manier in verbinding met alles weer opgehaald. Die wijsheid is weer in haar dagbewustzijn en terug in haar gevoel. Dus ze is ook nu die wijze vrouw die haar krachten, wijsheid en liefde kan inzetten voor de opbouw van de nieuwe tijd.

Dit zegt ze zelf over de sessie:

”De sessie was een warm bad waarin ik me echt gedragen voelde door mijn eigen gidsen en door Lichtwezens. Ik voelde me gelijk om mijn gemak bij jou. Ik heb het ervaren als een diepe innerlijke reis, waarin ik mijn kracht en magie weer helder kon waarnemen. Ik was verrast over de beelden die ik zag en diep ontroerd door de helende energie die ik mocht ontvangen. De inzichten en verrijkende ervaringen van de sessie werken nu nog door en helpen me om mijn ware pad te blijven volgen. ”

https://boshyacint.nl/zielinzicht-sessie/ 7 februari

Vorige levens

Voor mij zijn vorige levens niet een questie van geloof. Ik weet het zeker omdat ik zelf heel veel herinneringen heb aan mijn eigen vorige levens en ik het ook kan lezen aan de energie van een ander. Als ik iemands vorige leven zie en dat vertel, dan weet die ander ook meteen dat het klopt. Dat kun je dan ook merken aan de emotionele reacties. Door een vorig leven te weten snap je je huidige gedrag beter en kun je begrijpen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren.

Ik vertel over vorige levens die ik zie alleen als iemand er ook naar vraagt en het wil weten.

Het brengt me soms in lastige omstandigheden, bijvoorbeeld toen ik eens gecoached werd voor werk zoeken en ik wist dat ik ooit eerder door die persoon om zeep was gebracht. Maar dat heb ik dus overleefd. Dat is wel weer wonderlijk.

En ik weet het heel vaak ook niet, ik tune niet de hele dag en ook niet bij iedereen die ik tegenkom in of ik je ergens van ken. Dus wees gerust, als we gaan wandelen of zo, wordt je heus niet meteen geanaliseerd.

Informatie over vorige levens komt alleen binnen als het echt nodig is. Blijkbaar zit er ook een beschermingsmchanisme in ons brein, zodat we niet overladen worden met informatie. Het is niet nodig van iedereen te weten in welk leven we elkaar eerder tegenkwamen.

Leven in het nu is heel belangrijk. Dan ben je echt hier.

3 februari

Volg je eigen innerlijke leiding

Wow, wat een reacties op mijn vorige stukje. Dank jullie wel allemaal. Over al mijn ervaringen met werkgevers en ook over mijn ervaringen in uitkeringenland nadat ik werkeloos was geworden en een nieuwe baan moest zoeken zou ik een boek vol kunnen schrijven. Ik kies daar niet voor omdat het zo negatief zou worden. Inmiddels begrijp ik zelf heel goed dat ik steeds uit het systeem geschopt werd, omdat ik er echt niet in paste en dat ik hier ben om mee te werken aan een nieuwe wereld, gebaseerd op eerlijkheid, vertrouwen, waarheid, respect en liefde. Dat nieuwe systeem staat voor de deur, maar we moeten wel echt zelf onze bijdrage leveren door ons hart te volgen en ons eigen pad te lopen.

Hier toch een klein leerzaam verhaaltje: ik had een sollicitatiegesprek bij een gemeente waar ik ging werken als medewerker natuur-en milieueducatie. Super leuke job, geen saaie milieubeleidsrapporten meer, maar buiten les geven aan basisschoolleerlingen op een schooltuin. Ik had een raar gevoel bij mijn toekomstige chef. Ik dacht : ”Die man is niet te vertrouwen”. Maar ik wuifde die gedachte weg en koos toch voor de baan, want die was zo leuk. Na een jaar werd mijn contract niet omgezet in een vaste baan. Die man was inderdaad niet te vertrouwen, deed dingen die in mijn ogen echt niet konden voor een leidinggevende en dat mag je niet door hebben als ”ondergeschikte”, want dat is bedreigend.

Dat was een leerzaam voorproefje voor mijzelf voor wat er nu aan de hand is in de hele wereld. Mensen die vanuit het systeem ”boven” ons staan, kunnen rare dingen doen. Ons eigen vertrouwen wordt op de proef gesteld. We weten het soms niet meer. Heel veel klopt niet.

Tijd om je eigen ding te gaan doen, je eigen boontjes te doppen op jouw eigen manier. Het systeem verandert niet als we erin blijven zitten. Mijn manier om mijn weg te vinden, was letterliijk te gaan lopen, mijn ezel te pakken en op pad te gaan.

Ezels zijn eerlijk en dwingen je om je plek in te nemen, de leiding te nemen vanuit mildheid, samenwerking en vertrouwen. Doe je dat niet dan vlieg je van berm naar berm, alle kanten op. Daar heb ik heel veel van geleerd.

Daarna kwamen de ideeen voor mijn eigen bedrijf vanzelf.

En wat zegt jouw eigen innerlijke leiding? Durf je voor jezelf te kiezen?

http://margometezel.nl/zelfkennis-met-ezels/, 17 februari 2021

Zet het echte en goede nieuws aan

Jaren geleden besloot ik om geen journaal meer te kijken of te luisteren, geen krant meer te lezen. Het boeide me niet meer, het was alleen maar ellende en rampen. Een chef op mijn werk gaf me een keer op de kop omdat ik niet op de hoogte was. Op de hoogte waarvan? Toen antwoorde ik hem met de vragen of hij gezien had dat het bijna volle maan was, of hij het roodborstje in de tuin van het werk had horen zingen, of hij gemerkt had dat de eerste tjiftjaf weer teruggekeerd was. Typisch Margo-antwoord, zei hij, maar ik moest toch maar een krantenabonnement nemen.

Op dat werk had ik ook voor het eerst door dat er corruptie was in de groten-mensen-wereld. Wethouders stonden aan mijn bureau om bezwaren tegen milieuvergunningen ongegrond te verklaren want ze waren bevriend met de bedrijfseigenaar. Net afgestudeerd als milieukundige dachten wij als jonge mensen allemaal dat we de wereld zouden gaan verbeteren als we een baan kregen, dat bleek ijdele hoop. Mooie plannen belanden in de la en achter milieuproblemen die we moesten helpen oplossen bleken allemaal mensen-problemen verstopt te zijn. Ik heb dat werk in het milieubeleid niet zo lang volgehouden.

Nu ik met mijn eigen bedrijf bezig ben leerde ik op een cursus marketing dat je in de krant kunt komen als je een persbericht schrijft waarin je een probleem aankaart, dan pikken journalisten het op.

Zo’n wereld wil ik helemaal niet. Klaar met de corruptie en de trubbels die veel groter zijn dan velen weten, zo groot dat het op het punt staat van instorten. Andere krant, andere zender. Zet uit dat gedonder. Kijk naar de natuur, daar is ook geen censuur, iedere vogel mag zingen. Kijk naar het goede en echte nieuws en geniet ervan.

Margo Huggers, 13 januari 2021

Droom

Vannacht in mijn dromen had ik een man op bezoek die met mij samen tochten ging maken en mij volkomen begreep. Hij vertelde dat hij John Muir heet. Op internet kwam ik veel over hem tegen: John Muir was een Schots-Amerikaans natuurvorser, schrijver, botanist, filosoof en natuurbeschermer. Hij was een van de eerste bepleiters van de bescherming van natuurgebieden in de Amerikaanse wildernis, vooral in de Sierra Nevada. Zijn brieven, boeken en essays over de natuur in deze bergen werden gelezen door een miljoenenpubliek. Hij leefde van 1838 tot 1914.

Een van zijn quotes die ik ”toevallig” vond vanmorgen: “I am learning to live close to the lives of my friends without ever seeing them. No miles of any measurement can separate your soul from mine.” ― John Muir

8 januari

Welkom in 2021! Geniet van het nieuwe uitzicht

In 2021 kunnen jullie bij mij terecht voor de volgende service:

* een reading en/of healing, mijn specialisaties zijn het zien van vorige levens en beelden ontvangen van jouw multidimensionale zijn, dus van jouw als Lichtwezen en/of Natuurwezen.

* een Zielenreis/Zielinzichtsessie. Dit is mijn favoriet, omdat ik jou mag ondersteunen zelf je informatie van Jouw Ziel naar boven te halen.

* een reading van je tuin of landschap, ook super vind ik, doe ik ook heel graag en het levert veel informatie op over welke natuurwezens bij jou zijn en wat jouw rol in de samenwerking met hen is.

* een wandeling met mijn ezels. Daar leer je van! over ezels natuurlijk, maar nog meer over Jezelf. Op dit moment alleen voor eenlingen en tweetallen die elkaar heel goed kennen.

* een ezeltrektocht. Dat is een groot cadeau aan jezelf. Maak meer verbinding met dieren en de natuur. Jij bent ook natuur.

* en zodra het weer kan: een lezing over mijn avontuurlijke trektochten met ezels en wat ik daarvan geleerd heb.

en oh ja, ik maak ook nog af en toe een mooie klankschaal voor wie dat wil.

http://margometezel.nl en https://boshyacint.nl

Portugal

Aan het nagenieten van een mooie reis naar de Algarve in Portugal. Ja, even stiekem ertussen uit. Reizen wordt afgeraden door een paar hoge piefen van ons land,”alleen gaan als het strikt noodzakelijk is”. Ik ben een vrij mens en vind dat ik zelf mag beslissen wat ik noodzakelijk vind. Ik ging een oude bekende opzoeken. Het vliegtuig zat compleet vol met rebellen die allemaal gewoon gingen, niets aan de hand. Ik had ontzettend geluk met de datum van de terugreis gisteren, want vanaf morgen moet je een test als je uit het buitenland komt en zo’n test wil ik niet.

In de Algarve logeerde ik in een yurten-dorp. Dat was heel fijn. Ik zou heel goed in een yurt kunnen wonen, maar dan wil ik er wel een raam in.

De eerste ochtend daar, kreeg ik een groot cadeau, want een roodborstje ging op het puntje van mijn schoen zitten, heel gezellig. ”jij en de natuur zijn één” was zijn boodschap. Geen camera bij de hand op dit moment.

Overdag was het aangenaam zonnig weer en er waren koude avonden met kampvuurtjes en kacheltjes stoken in de yurt. Heerlijk gewandeld langs het strand en door het bos, genoten van de ruimte, de stilte, de zee. De conjunctie van Saturnes en Jupiter -de ster van Betlehem- was daar heel goed te zien, we gingen er echt voor zitten bij een vuurtje, kijkend naar de real-life-tv-show boven ons.

Ik heb ook nog een prachtige wandeling gemaakt met Robert en zijn happy-donkeys. Hij neemt zijn ezels los mee, dat vind ik geweldig.

Nu weer terug in dit kikkerlandje, vanochtend weer een paar kruiwagens stront geschept, weer het gewone leven, voorzover je het gewoon kunt noemen op dit moment. Spannende tijden.

28 december 2020

Zielinzicht-sessie: Wie ben jij?

Ik ben een Multidimensionaal Goddelijk wezen ervaringen aan het opdoen in een menselijk lichaam en op dit moment een bijdrage aan het leveren aan de Nieuwe Aarde.

Als je jezelf ergens moet voorstellen zeggen mensen bijvoorbeeld: ” Ik heb drie kinderen, ik ben leraar, ik ben getrouwd met…”‘. Dat is niet wie je werkelijk bent, het is ook niet ”fout” wat je zegt, het zijn de rollen die je speelt en waar je jezelf mee indentificeert. Het is ook helemaal oké om helemaal in die rollen op te gaan. We zijn méér.

Op weg naar de aarde, vlak voor dat we geboren waren zijn de deuren dichtgegaan voor het weten wie we echt zijn. We mogen dat hier op aarde weer uitvinden en terug zoeken. Ik ben ook best boos geweest op dat versluieren, terwijl ik door de sluiers heen toch ook nog een heel klein beetje onthouden had.

Wat je terugvindt, nadat je het bent kwijtgeraakt, wordt veel waardevoller, belangrijker en meer van betekenis.

Als je weet wie je werkelijk bent, kun je meer je eigen Waarheid, je eigen Licht, je eigen Liefde leven. Op dit moment vind ik dat heel erg belangrijk, velen zijn aan het wakker worden en willen nu eens echt weten wie ze zijn. Als je weet wie je echt bent, kun je meer betekenen voor een wereld vol met onwaarheden, leugens, bedrog. Wie weet wie hij/zelf is, heeft niet de behoefte mee te doen aan onwaarheid en wil meedoen aan het creeren van onze Nieuwe Aarde gebaseerd op waarheid, souvereiniteit, eerlijkheid, respect, licht en liefde en nog veel meer.

Wil je meer weten wie jij bent? In een Zielinzicht- sessie kun je reizen naar je plekken van Oorsprong van je eigen Ziel, kun je jezelf en leraren, familieleden tegenkomen. Daarmee krijg je bevestiging wie jij bent. Je doet dat zelf, met wel een beetje begeleiding. Zelf doen past bij zelf willen weten wie jij bent.

Dit zei Simone over haar sessie: De zielenreis heeft mij vele prachtige nieuwe inzichten gegeven en heeft ook veel bevestigd van wat ik al wist. Het heeft een diepere laag zichtbaar gemaakt en het heeft nieuwe deuren in mijzelf geopend. Ik kijk er dus met veel plezier op terug.

Ik heb ruimte voor drie Zielinzicht-sessies per week.

https://boshyacint.nl/zielinzicht-sessie/

Op bezoek

Netjes op bezoek gaan, praat-feestjes met heel veel mensen, daar heb ik een hekel aan, zeker als er over onderwerpen gepraat wordt waar ik niks mee heb. Wat dat betreft ben ik nooit ”volwassen” geworden. Ik houd het wel een uurtje vol, maar niet veel langer. Komend weekend komt een vriendin van de lagere school na heel lang weer eens langs. We waren altijd samen bezig: tekenen, knutselen, handwerken, koekjes bakken, bramen plukken en jam maken, blokfluiten, hutten bouwen, zwemmen etc. Ik weet nog goed dat ik tegen haar zei: ,, Ik wil niet groot worden, dan moet je samen op stoelen gaan zitten met iets te drinken en alleen maar samen praten”.

Nu pas ik af en toe op bij schoolkinderen. Dat is een gezellig bijbaantje. Het valt me op hoe kinderen communiceren. Ze doen dat zo goed! Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Ze vragen eerst aan elkaar waar ze zin in hebben.

” Wil jij samen spelen?”

” Ja, leuk, bij jou of bij mij?”

”We waren gisteren bij jou”

” Nou prima, dan gaan we vandaag naar mij”.

En dan thuis aangekomen:

”Wil jij ook een spelletje doen?”

” Ja, maar geen stratego”

” Wat dan wel?”

”Zullen we kwartetten?”

”Uhn, nee, liever mens-erger-je niet”.

”Oké, ik ga het pakken”

En na de consensus gaan ze dat samen doen, tot ze er genoeg van hebben en dan overleggen ze weer.

Waarom doen volwassenen dat vaak niet meer zo? Waarom hebben we verwachtingen hoe iets moet gaan? Waarom zetten ze een onderwerp in en praten we dan braaf mee, ook al hebben we geen zin?

Zullen we het nu ook weer aan elkaar vragen, net zoals de kinderen doen? En zullen we eerlijk zijn? Lijkt me heel fijn.

Ik ga voor als de vriendin komt niet alles van te voren netjes klaar maken, we gaan weer samen koekjes bakken. En ik vraag of ze daar ook zin in heeft. En bij ”nee”, dan doen we wat anders.

30-09-2020 Margo Huggers

Is kunnen visualiseren belangrijk?

Moet je dat kunnen als je je eigen Ziel wil tegenkomen? Nee, dat hoeft niet. Je kunt je eigen Ziel ook herinneren en herkennen op andere manieren, je kunt weten, voelen, ervaren, herinneren, horen. Ik was getuige van de aanwezigheid van Zielenenergie, van de aanwezigheid van het ware Zelf van een paar mensen, zonder dat ze zelf met innerlijke ogen konden zien wat er gebeurde. Ik zelf zag toen ook niks. Blijkbaar was dat niet de bedoeling. Maar het was zo duidelijk voelbaar en ervaarbaar. Het maakte veel indruk, voelbare Levende Stilte. De klanten konden precies beschrijven wat er in hun lichaam gebeurde, waar de energie binnen kwam en wat ze voelden en ervaarden. Het waren indrukwekkende en belangrijke kijkjes achter de sluier, ik weet zeker dat ze in de onsterfelijke, eeuwige niet-fysieke werkelijkheid van zichzelf zijn geweest. Ze wilden er ook niet meer uit, ze wilden blijven en het besef van tijd was volkomen weg. ” Met deze energie bij me, kan ik de wereld wel aan”.

Er zit ook vaak nog een taboe, of een blokkade op innerlijke beelden zien. Helder zien mocht dan niet in de familie, als je dat had, werd je voor ”gek” verklaard. Als we dat tegenkomen in een sessie, dan vragen we hulp en healing om hier doorheen te gaan. Vaak zijn er verwachtingen over hoe het zou moeten of is er verwarring dat je beelden echt als een film aan je voorbij moet zien komen Dat laatste kan, maar is niet noodzakelijk voor een echt contact met je Ziel. Je hebt er echt wat aan als je Jezelf voorbij ziet/weet/hoort/voelt komen in je innerlijk en je maakt echt contact. Zonder echt contact is het vergelijkbaar met een heel belangrijk persoon op straat tegenkomen en hij/zij zwaait niet eens naar je.

Jezelf ontmoeten is ook de bedoeling en belangrijk Nu. De wereld heeft werkelijk bezielde mensen nodig, mensen die weten wie ze zijn, en zelf hun richting bepalen, dan kunnen we samen een betere wereld creeren.

https://boshyacint.nl/zielinzicht-sessie/

Update

Gisteren met de gemeente overlegd of ik uit de bijstand zou kunnen. Bijna. Nog net niet. Dat heeft te maken met wat je noemt de armoedeval. Áls ondernemer moet je heel veel belasting betalen. Vaak denk ik: ” Moet je mij als kleine ondernemer nou zo leegplukken?” Ja, zo is helaas ons systeem nog. Ik ga hier maar niet mopperen en klagen. Ik voel me enorm rijk met mijn ezels, mijn moestuin met overvloedige oogst, mijn mooie projecten, het werk wat ik doe en helemaal zelf creeer en de mensen die ik tegenkom. Ik ben zeer dankbaar daarvoor. Ja, ik ken ook de paniek van ineens een kapot apparaat in huis, dat dan wel vervangen moet worden. Ik ken ook de overgave van dingen moeten laten omdat het te duur is. Daarover leer ik wat essentieel is. Gelukkig kunnen zijn met een basaal leven is heel fijn. Maar door die belasting kan ik nog niet uit de bijstand, want daardoor schiet ik weer terug naar onder de norm. Je moet als ondernemer 1,5 keer bijstand binnen krijgen om er uit te kunnen. Maar ik ga door, voor mij is zelfstandig ondernemer zijn de enige manier om mijn eigen werk te doen, zonder aan normen van een systeem te moeten voldoen. En straks- ik zit er op te wachten- als het hele geldsysteem ploft, dan kunnen diegenen die weinig hebben héél blij zijn, want dan heb je niks te verliezen.

Waar was je tussen je levens op aarde?

We reizen als Ziel in en uit verschillende menselijke lichamen. We brengen een tijd door in een lichaam, sterven en keren terug in een ander lichaam op een andere plek. Dat heet reincarnatie. Ik zelf weet dat gewoon dat het zo is en kan me best veel levens herinneren.

Met de reishandleiding van de Zielinzicht-sessies, je mag het ook Zielenreis noemen, kun je eenvoudig en gemakkelijk en zonder innemen van hulpstoffen bij de herinneringen van je vorige levens komen. Ik ben zo dankbaar dat ik geleerd heb op deze manier te werken, want ik mag getuige zijn van hele mooie levensreizen die mensen maken. Het is een eer erbij te mogen zijn. Omdat ik zelf veel ervaring heb met mijn eigen vorige levens en energie kan lezen, kan ik meekijken met de klant en daardoor intuitief de juiste vragen stellen zodat we net een stapje dieper kunnen.

In een sessie gaan we ook kijken waar je was tussen levens in. Dat is uitermate boeiend, dan kom je terecht in de wereld van de Ziel, de onstoffelijke wereld, de Eeuwigheid, het Licht, hoe je het ook wil noemen, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat om de herkenning en de herinnering. Als je die terugkrijgt, dan haal je weer een nieuw-oud deel van Jezelf op. Dan voel je jezelf rijker, groter en meer heel en angst voor de dood lost op.

Zo was er een tijdje terug een vrouw bij me voor een Zielinzicht-sessie die me exact kon vertellen hoe ze na een heftig leven alleen stierf in erbarmelijke omstandigheden. Ze wist zich ook precies te herinneren waar ze daarna terecht kwam en hoe ze in de eeuwige wereld ontvangen en geheeld werd van de ervaringen op aarde. Schitterend! Ze vertelde: ”Bijzondere sfeer, Ik word schoongewassen, al die belasting van die levens valt van me af. Er staan mensen om me heen. Ze pakken mijn hand, ik mag meekomen naar het midden van de zaal. Ze klappen. Ze zijn blij dat ik hier ben.” Dit ingekorte citaat is met haar toestemming opgenomen in deze tekst.

https://boshyacint.nl/zielinzicht-sessie/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *